Alkohol  |  Droger  |  Alkolås

Få tillbaka och behålla körkortet – Hos oss kan du ansöka om körkort med villkor om alkolås.

För pris, se nedan

*Inskrivning för alkolås 2500 kr
Inskrivning för provtagning 1000 kr
Pris per alkoholprovtagning 900 kr
Pris per drogprovtagning 1200 kr
Slutsamtal 2000 kr

* Inkluderar mottagningsbesök, blodprov och urinprov

Få tillbaka och behålla körkortet

Ett läkarintyg med provtagningar för alkohol och droger krävs av olika skäl, exempelvis:

  • Återkallat körkort efter trafiknykterhetsbrott/rattfylleri.
  • Narkotikabrott, LOB, tidigare missbruk, beroendediagnos eller läkares anmälan.

Om läkarintyget

Om du har eller har haft ditt körkort indraget och spärrtiden är längre än ett år, måste du hos Transportstyrelsen ansöka om ett nytt körkortstillstånd och bifoga ett giltigt läkarintyg.

Ansökan om körkortstillstånd kan göras när det återstår sex månader av spärrtiden. Du bör ansöka i god tid eftersom Transportstyrelsen beslutar om provtagningar under minst sex (6) månader innan ett läkarintyg kan utfärdas.

Användbara knappar

Beställ blankett
Kontakta oss
Boka tid

Inskrivningsperiod

Första besöket är ett så kallat inskrivningssamtal hos oss. Detta sker på en förbokad tid med en läkare. Under besöket går Du igenom ärendet och får information om hur det kommer att gå till under den tid proverna skall lämnas. Det är viktigt att Du till mötet tar med Dig det föreläggande Du fått från Transportstyrelsen.

Medtag också eventuell medicinlista eller om Du står på några tillfälliga receptordinationer.

De första proverna lämnas också i samband med detta första besök. Proverna är vid detta tillfälle också lite mer omfattande.

Besöket är till för att vi skall få en så god inblick i Ditt ärende som möjligt men också för att Du skall känna Dig väl omhändertagen och bekväm med den kommande tiden tillsammans här hos oss på Flourish Medical Office

Alkohol- och drogtest

Alla prover tas alltid hos oss på Flourish Medical Office i en trevlig och bekväm miljö hos en av våra sjuksköterskor som tar hand om Dig på allra bästa sätt.

Vi kommer att kalla Dig varje gång Du ska lämna prover. Provtagningarna sker alltid oannonserat alltså oanmäld och Du kommer därför att få kallelserna med kort varsel. Detta är ett krav från Transportstyrelsen.

När alla prover är klara blir du kallad till ett läkarbesök då intyget utfärdas och lämnas in till Transportstyrelsen.

Alkoholprover

Blodproverna kallas för alkoholmarkörer och visar förhöjda värden vid överkonsumtion av alkohol (visar på regelbundet och högt intag av alkohol över en längre tidsram).

Levervärden kan vara förhöjda av andra medicinska orsaker och i vissa fall kan vi behöva utreda detta med kompletterande prover.

Narkotika prov

Narkotikaanalyser sker genom lämnande av urinprov. Urinens kreatininvärde redovisas i läkarintyget. Ett lågt kreatininvärde innebär att du har druckit stora mängder vätska innan – urinen blir mycket ljus och drogtestet blir då ogiltigt. Det är viktigt att Du tänker på detta inför besöket.

Tar du något läkemedel som skulle göra Ditt prov positivt måste du då kunna uppvisa recept eller medicinlista.

ALKOLÅS

Under villkorstiden är det mycket hålla reda på, men vi hjälper dig i mål. Enda sättet att ansöka om alkolås är om orsaken är rattfylleri.

Kontakt

Läkarundersökning och provtagning

Boka in en tid till oss. Till besöket behöver du ditt ID-kort och återkallelsebeslut/underrättelse. Tag gärna med sig intygsblanketter, om du fått hem dem. Intygsblanketten omfattar två delar. Första delen är en viljeförklaring som ska skickas in till Transportstyrelsen när du skrivit under den och andra delen ska fyllas i av läkaren.

Läkaren gör syn undersökning bland annat.

Ansökan kräver ett drogtest i urin och ett blodprov gällande alkoholkonsumtionen. Efter läkarbesöket görs provtagningen på plats.

Vi ger ut uppgifterna till godkända montörer och producenter vid besöket. Du ska kontakta dem och se till rutinerna för fortsatta provtagningar och läkarbesök, vilket du kommer vara i behov av under din villkorstid om du får alkolås i 2 år.

Inom 4 veckor från villkorstiden börjat är du tvungen att installera alkolåset. När det nya körkortet är tryckt och alkolåset installerat kan du börja köra.

Verkstäder

Verkstäderna i Stockholm finns i Handen, Haninge, Huddinge, Hägersten, Järfälla, Kista, Norrtälje, Segeltorp, Södermalm, Södertälje och Täby. Det finns även i Enköping, Linköping, Norrköping, Uppsala, Örebro osv.

Du måste installera alkolåset inom 4 veckor från villkorstidens början och du får börja köra när det nya körkortet är utfärdat och alkolåset monterat.

HITTA TILL OSS

Adress

Skeppargatan 30
114 52 Stockholm

Kundtjänst

Undrar du något?

Ring på 08 - 410 00 301

Öppettider

Måndag: 08:00 - 17:00
Tisdag: 08:00 - 17:00
Onsdag: 08:00 - 17:00
Torsdag: 08:00 - 17:00
Fredag: 08:00 - 16:00

Mailkontakt

info@flourishmedicaloffice.se