LÄKARINTYG

Sjöfart / Sjöfolk

Manilaintyg

Vid all tjänstgöring till sjöss ska ett läkarintyg för sjöfolk finnas tillgängligt. Vid samtliga utbildningar med inträdeskrav där sjömannen ska kunna uppvisa rubricerat intyg. För att mönstra på som sjöman är det obligatoriskt att vid samma tillfälle uppvisa färskt och giltigt läkarintyg för sjöfolk.

Tillbaka
Boka tid
Kontakt

Sjöfart - Sjöfolk

Vi på Flourish Medical Office är godkända av Transportstyrelsen och får att utfärda läkarintyg för sjöfart / sjöfolk

Beskrivning

Läkarintyg behövs i följande fall

1. Vid all tjänstgöring till sjöss skall rubricerat läkarintyg för sjöfolk finnas tillgängligt. Observera att detta skall vara i original, en kopia godkänns alltså inte.

2. Vid samtliga utbildningar med inträdeskrav där sjömannen skall kunna uppvisa rubricerat intyg.

3. Vid ansökan via Transportstyrelsen om behörighet för fartygsbefäl tillika maskinbefäl krävs ett intygande av att föreskrivna hörsel- och synkrav uppfylls. Vid ansökan om specialbehörighet som radiooperatör i GMDSS ställs samma krav på tillfredsställande syn- och hörsel enligt regelverket.

För att mönstra på som sjöman är det obligatoriskt att vid samma tillfälle uppvisa ett färskt och giltigt läkarintyg för sjöfolk.

Läkarintyget utfärdas på plats hos Flourish Medical Office av våra anslutna läkare till Transportstyrelsens Sjöläkarweb. Observera att svenska läkarintyg för sjöfolk enligt STCW Manila endast får utfärdas av läkare med sådan registrering och godkännande.

Erbjudande

Vad ska jag ta med?

Legitimation och eventuella glasögon (vid användning).

Ta del av vårt erbjudande

Hos oss kan du enkelt få ett läkarintyg utfärdat

Pris: 900 kr inkl moms.

Kontakt

Så här går det till ...

1. Boka en tid hos vår sjöfartsläkare per telefon på 073 638 03 02.

2. Medtag till besöket giltig legitimation och glasögon om detta används.

3. Läkaren genomför en genomgående hälsoundersökning för att säkerställa att Du uppfyller uppställda hälsokrav.

4. Läkaren utför ett obligatoriskt hörsel- och syntest.

5. Läkaren går igenom hälsodeklarationen tillsammans med Dig.

6. Om alla krav uppfylls utfärdar läkaren intyget direkt i Sjöläkarwebben i form av ett automatiskt sänt sammandrag via EDI till Transportstyrelsen. Intyget behöver ej insändas på annat sätt än detta.

Om Du vill ha kopior på Din dokumentation kan Du få detta utfört gratis i hos oss.

Giltighetstider och övrigt regelverk

1. För sjömän under myndighetsålder (18 år) gäller läkarintyget i ett år (1 år)

2. För läkarintyg med giltighet för obegränsad eller begränsad fart gäller två år (2 år)

3. För läkarintyg med giltighet för inre fart eller fiskare gäller fyra år (4 år)

4. För av läkaren utförda begränsningar till kortare tid än föreskrivet är det alltid doktorns giltighetsperiod som gäller.

För sjömän på fartyg som endast används i inre fart får läkarundersökningen begränsas till syn- och hörselförmåga enligt dagens regelverk. Vid en ansökan eller vid förnyelse av behörighet för inre fart, krävs det ett läkarintyg sjöfart som inte får vara äldre än två år (2 år) vid tillfället för ansökan och som påvisar att både hörsel- och synkrav är helt uppfyllda.

Sjöläkarens medicinska krav kan variera beroende på vilket fartområde och i vilken befattning som tjänstgöringen omfattar.

Vid frågor om läkarintyg för sjöfolk är Du alltid välkommen att kontakta oss på Flourish Medical Office. Vi är kända för skyndsam, rättvis och trevlig behandling vid utfärdande av läkarintygen – vi hoppas att få välkomna Dig till oss!

HITTA TILL OSS

Adress

Skeppargatan 30
114 52 Stockholm

Kundtjänst

Undrar du något?

Ring på 08 - 410 00 301

Öppettider

Måndag: 08:00 - 17:00
Tisdag: 08:00 - 17:00
Onsdag: 08:00 - 17:00
Torsdag: 08:00 - 17:00
Fredag: 08:00 - 16:00

Mailkontakt

info@flourishmedicaloffice.se